onsdag 9 december 2009

Vad håller man på med!

Ibland undrar jag vad i hela världen man håller..

Klippt och klistrat från RF´s hemsida

Stoppa den nya föreningsskatten, 2009-12-07 16:01

Den senaste tiden har två statliga utredningar lämnats, vilka båda riskerar att påverka den administrativa och den ekonomiska situationen negativt för idrottsföreningar och förbund. Om skattekostnaderna ökar måste pengarna tas från verksamheten, vilket innebär högre deltagar- och medlemsavgifter.

I korthet innebär förslagen att:

  • idrottsföreningar tvingas betala inkomstskatt för till exempel intäkter från reklam, sponsring, lotterier, uthyrning, servering och försäljning av icke idrottsliga varor och tjänster
  • idrottsföreningar tvingas redovisa 25% moms på ovanstående intäkter förutom lotterier
  • idrottsföreningar måste betala 25% moms när de hyr lokaler och anläggningar hela tiden under en längre period

Undantag:

  • föreningar vars skattepliktiga intäkter underskrider 25% av de totala intäkterna blir fortsatt befriade från inkomstskatt
  • föreningar som har en momspliktig omsättning på mindre än 250.000 kr/år behöver inte redovisa moms
  • lokaler och anläggningar som hyrs per timme är fortfarande momsbefriade

Tanken är att förslagen ska bli verklighet från och med 1/1 2011.
Ovanstående förslag är en av de största frågorna för svensk idrott inför valet 2010.
Läs mer på www.rf.se/idrottsvalet. Där kan du också vara med och påverka idrottens framtid genom att skicka in ett beräkningsexempel från just din förening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar